Rhizopon Stekpoeder 0,25% 20g 20gr


sinds 9-8-2020 4:03:18

  • Grote foto rhizopon stekpoeder 0 25 20g 20gr tuin en terras overige tuin en terras
  • Grote foto rhizopon stekpoeder 0 25 20g 20gr tuin en terras overige tuin en terras
Grote foto rhizopon stekpoeder 0 25 20g 20gr tuin en terras overige tuin en terras Grote foto rhizopon stekpoeder 0 25 20g 20gr tuin en terras overige tuin en terras
prijs: € 8,95
Locatie : Rotterdam  (Zuid-Holland)
Website : Bezoek website

Kenmerken

Beschrijving


Rhizopon Chryzotop Groen 0,25% is een gebruiksklaar stek poeder welke 0,25% 3-Indolylboterzuur bevat. Chryzotop is een middel ter bevordering van de wortelvorming bij stekken.
In toppen van planten worden plantenhormonen of -groeiregulatoren (auxines) aangemaakt onder invloed van licht en warmte; die worden naar dat deel van de plant getransporteerd, waar de wortels zitten of moeten komen. Daarom is in de zomer de produktie van deze hormonen beter dan in de winter. De beste kans op beworteling van de stekken is dan ook de periode april tot juli. Buiten deze periode is het welslagen van bewortelde stekken moeilijker en vaak ook afhankelijk van het weer. Door aan de stekken uitwendig groeistoffen - bewortelingsmiddel, dat in de volksmond stekmiddel wordt genoemd - toe te voegen, kan de beworteling van de stekken beter en sneller geholpen worden.
In de regel is de werkzame stof in het stekpoeder 3-Indolylboterzuur met een gehalte van 0,25% tot 1%. Poeder heeft door zijn samenstelling een langzaam vrijkomende werking, wat vaak beter resultaat geeft dan stekmiddel in natte- of tabletvorm.
Het gebruik van Rhizopon poeders
Een voorbehandeling met een groeistofhoudens poeder is een van de meest aangewende methoden om de wortelvorming bij stekken gelijktijdig en uniform te doen plaatsvinden. Rhizopon poeders hebben door hun samenstelling een langzaam vrijkomende werking, het zogenaamde 'slow release effect', wat bij een groot aantal gewassen een beter resultaat kan opleveren dan andere behandelingen. Dankzij deze uitgestelde werking is een poederbehandeling ook uitermate geschikt voor stekken die moeten worden getransporteerd of enige tijd in een koelcel worden opgeslagen.
Gelijkmatig verdeeld
Bij het ​​werken met Rhizopon stekpoeder, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het poeder gelijkmatig en dus over de basis van het stek wordt verdeeld. De stekken zouden anders ongelijkmatig kunnen bewortelen als het poeder niet op de juiste wijze is toegepast. Ook moet worden voorkomen, dat het poeder met bladeren of andere plantendelen in aanraking komt. Dit kan beschadigingen veroorzaken.
Poederdip
Een behandeling van de stekken met poeder is eenvoudig en gemakkelijk. De stekken worden, afzonderlijk of per bundel, met de basis in de te gebruiken poederconcentratie gedipt. De diepte waarmee de stekken worden gedipt is bepalend voor de hoogte tot waar wortelgroei kan worden verwacht. De stekken zullen over het hele gepoederde stengeloppervlak wortels gaan vormen. Na het indopen van de stekken wordt het teveel aan poeder afgetikt, zodat de basis van elk stek gelijkmatig rondom van een poederlaagje is voorzien. Bij sommige toepassingen, zoals marcotteren, kan het poeder ook met een schoon kwastje op de te behandelen plaats worden opgebracht.
Poederdip-/Bespuitmethode
Bij gewassen die moeilijk en traag bewortelen, waarbij de uniformiteit te wensen overlaat, is een combinatie van poederdip en bespuitmethode een mogelijke oplossing. Eerst worden de stekken in poeder gedipt en dan gestoken. Vervolgens wordt een oplossing met Rhizopon AA tabletten tot afdruipens toe over de stekken gestoken. Klik hier voor nadere informatie.
Gebruiksaanwijzing

 ● Bij het werken met Chryzotop moet er goed op worden gelet, dat het poeder in een dunne laag gelijkmatig over de stekbasis is verdeeld, daar anders de stek op sommige plaatsen dichter zou kunnen bewortelen;
 ● Om beschadigingen te voorkomen mag het stekpoeder niet met bladeren
Kenmerken: Kopen in RotterdamKlik hier en bezoek de website voor meer informatie

E-mail deze adverteerder
Advertentienummer: 23902464 Meld aan Aanbodpagina